HISTORIIKKI

Kankaanpääläistä moottoripyöräilyä vuodesta -78

Kankaanpään Moottoripyöräkerhon ensimmäinen kokonainen toimintavuosi oli 1979. KaMPK:n ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Kari Kantonen ja toiminta oli varsin vireätä. Jäsenmäärä kasvoi heti tuplaten eli 54 moottoripyöräilyä harrastavaan. Yhteistyötä Kankaanpään kaupungin nuorisotoimen kanssa viriteltiin ja kevät -79 toi Kankaistonkadulta puolitoistakerroksisen, puisen omakotitalon kokoontumistilaksi. Kerho sai myös silloiselta nuorisolautakunnalta 500 markan avustuksen toimintaan.

Jo tuolloin kerhon toimintaperiaatteena oli kehittää ja ylläpitää jäsenistössä innostusta moottoriurheiluun yleensä ja moottoripyöräilyyn erityisesti lakien, asetusten sekä liikennejärjestyssääntöjen ja urheilun hengessä. Kehittyvälle nuorisolle pyrittiin tarjoamaan erilainen harrastusmahdollisuus moottoripyöräilyn eri muotojen, matkailun, moottoriaskartelun sekä vapaa-ajan ja tapahtumien parissa.

Jäsenmäärä alkoi nousta vuodesta 1979 lähtien tasaisesti. Lähes koko 80-luvun jäsenmäärä pysytteli 50 ja 60 välillä. Vuonna 1989 jäsenmäärä oli 68 ja siitä alkoi nousujohtoinen kehitys. 1991 tavoitettiin 80 jäsentä ja seuraavana vuonna meni jo 90 rikki. Vuonna 1994 rikottiin 100 jäsenen raja ja siinä määrässä on pysytty tiiviisti nämä vuodet.

Jäsenistö on koostunut kaikista sosiaaliryhmistä eli erilaisia ammatteja harjoittavia jäseniä löytyy laidasta laitaan. Ikäjakauma on vuosien mittaan ollut laaja, aina 16-vuotiaasta niin sanotusti eläkeiän kynnykselle. Tämä kaikki on tuonut niin kerhotoimintaan kuin harrastusten kehittämiseen oman suolansa.

KaMPK:laiset ovat halki vuosikymmenten tehneet ahkerasti myös erilaisia talkoita. Ne ovat tuoneet vastuullisuutta ja me-henkeä toimintaan. Yhteisten tavoitteiden toteuttaminen on luonut vahvan jäsenistön. Jäsenistöä on pidetty ajantasalla kuukausittain ilmestyvällä kerhokirjeellä, josta on käynyt ilmi tulevat tapahtumat ja toiminnat.

Kankaanpään Moottoripyöräkerhon ensimmäinen kerhotila oli vuonna 1979 Kankaistonkadulla puinen, puolitoistakerroksinen omakotitalo. Kokoontumispaikkana se toimi, mutta moottoriaskartelua ei voitu ajatellakkaan. Tilojen käyttöönotto vaati varsin suuret raivausoperaatiot niin talon sisällä kuin pihapiirissäkin.

Vuonna 1980 taloon kuitenkin murtauduttiin ja murtautujat saattoivat tilat siihen kuntoon, ettei siellä voinut kokoontua. Kerho haki kaupungilta avustusta tilojen kunnostamiseen, mutta turhaan.

KaMPK oli ilman kokoontumis- ja kerhotiloja vuoteen 1984, jolloin Kankaanpään kaupungin nuorisotoimi sai käyttöönsä Venetmäen nuorisotalon. Aluksi se toimi kokoontumispaikkana. Nuorisotalossa oli kuitenkin hyvät kellaritilat ja neuvottelujen jälkeen saimme talon alakerrasta sopivat tilat jopa moottoriaskarteluun.

Venetmäen alakerta toimi monen vuoden ajan hyvin kerhotiloina. Toiminnan kuitenkin laajentuessa tila kävi ahtaaksi ja jälleen aloitettiin uusien kerhotilojen etsintä. Yhteistyö Kankaanpään kaupungin kanssa sujui jälleen kiitettävästi. Kaupungin omistukseen oli siirtynyt Knuuttilankadulta tielaitoksen vanha tukiasema ja KaMPK:lle osoitettiin tilat sieltä joulukuussa 1994.

Kerhotiloja on kunnostettu pikkuhiljaa talkoilla ja nyt jäsenistön käytössä ovat asianmukaiset moottoriaskartelu- ja korjaamotilat sekä kokous ja saunatilat. Teemaillat ja huolto- ja korjauskurssit on keskitetty omiin kerhotiloihin.

Varsinaisen moottoripyöräilyharrastuksen ohessa kehittyi myös muu kerhotoiminta. Ajokausi aloitettiin ja päätettiin omilla tapahtumillaan. Jäsenten välisinä kilpailuina ovat vuosien saatossa säilyneet pilkkikilpailut sekä Fair Play -kisa. Uutuutena on tullut mukaan sähly, jossa mittelöidään paremmuudesta naapurikerhojen kanssa.

Kankaanpään Moottoripyöräkerho on vuosien mittaan aktiivisesti huolehtinut pr-toiminnasta. Kerho on tuttu näky mittavine osastoineen monissa erilaisissa näyttely- ja messutapahtumissa. Moottoripyörillä yleisön ajeluttaminen on ollut yksi tapahtumien suosikeista.

Yhteistyötahoja KaMPK:lla on paljon. Yhteistyötä on tehty ja tehdään muun muassa Kankaanpään kaupungin, tielaitoksen, autokoulujen, vakuutusyhtiöiden, yritysten, poliisin, urheiluautoilijoiden sekä tietenkin naapurikuntien moottoripyöräkerhojen kanssa. Tässä yhteydessä lämmin kiitos kaikille edellä mainituille sekä myös muille kerhon toimintaa tukeville tahoille.

Kankaanpääläiset motoristit kiertävät kesäisin Suomea ristiin rastiin erilaisissa moottoripyöräkokoontumisajoissa ja monesti on kotiin viemiseksi saatu komeita pokaaleja niin ajokilometrien kuin kilpailujenkin palkintoina. Lisäksi monet ovat suunnanneet lomamatkansa Euroopan ja vähän Afrikankin teille.

Puheenjohtajat

Kari Kantonen1978 – 1984
Hannes Jönkkäri1984 – 1986
Tiina Jönkkäri1987 – 1988
Pasi-Pekka Salo1989 – 1993
Kari Hietikko1994 – 1995
Harri Huhtala1996
Päivi Koskinen1997 – edelleen